Main menu
Министър Красимир Вълчев участва в дискусия за предизвикателствата пред образованието и пазара на труда в дигитализиращия се свят 
Издание за образование, наука и култура към Пловдивски университет
vestnik br 3-2019-color-6
vestnik br 3-2019-color-7
 Прочетете в PDF формат ТУК
Share