Main menu

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Председател

доц. д-р инж. Лиляна Вълчева

ЛТУ

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Зам. председател

доц. д-р  Александър Николов

СУ

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 

 

Председател 

доц. д-р Силвия Трифонова

УНСС

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Изпълнителен секретар 

доц. д-р Владимир Владов

ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Секретар

доц. д-р Анелия Радулова

СА "Д.А.Ценов" - Свищов

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 

 

Национален секретар - Югозападен регион (София, Благоевград) и ресор "Доходи и финанси"

     
Национален секретар - Южен централен и Югоизточен регион (Пловдив, Стара Загора, Бургас) и ресор "Цифрова трансформация и дигитализация" доц. д-р Агата Манолова ТУ-София    
Национален секретар  - Северен регион (Плевен, Велико Търново, Русе, Шумен. Свищов, Варна)        
Изпълнителен секретар "Социален диалог и КТД" доц. д-р Бойка Чернева УНСС    
Изпълнителен секретар "Вътрешно-организационни дейности" д-р Мариян Георгиев НМА "Проф. П. Владигеров"    
Изпълнителен секретар "Образователна свързаност"        
Изпълнителен секретар "Научно-изследователски мрежи"        

 

 

НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 

СУ “Св. Климент Охридски”

Председател

доц. д-р Христо Беров

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Университет за национално и световно стопанство

Председател

доц. д-р Бойка Чернева

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Икономически университет - Варна 

Председател

гл. ас. д-р Радмил Николов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Технически университет-София
вкл. СО в СОС, ТУЕС, Факултет в Пловдив, НПГ-КТС "Правец"

Председател

доц. д-р Агата Манолова

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Великотърновски университет "Кирил и Методий"

Председател

доц. д-р Владимир Владов

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ВТУ "Кирил и Методий" - Враца Координатор гл .ас. Емилия Рангелова   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ВТУ "Кирил и Методий" - Плевен

Координатор

доц. д-р Емилия Стерикова

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Пловдивски университет "П. Хилендарский" Председател
гл. ас.  д-р Борислава Петкова
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПУ "П. Хилендарский" - Смолян

Координатор

г-жа Венера Щинарова

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Шуменски университет "Еп. К. Преславски" Председател
доц. д-р Корнелия Тодорова
   
ШУ "Еп. К. Преславски" - Добрич Изпълнителен секретар  Ивелин Иванов   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Югозападен университет "Н. Рилски" Председател доц. Пелагия Терзийска CV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Русенски университет "Ангел Кънчев" Председател

гл.ас. д-р Даниела Йорданова

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тракийски университет, Стара Загора Председател гл. ас. д-р Тодор Славов   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ТрУ, Факултет "Техника и технологии" - Ямбол Координатор доц. д-р Диана Балабанова   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Аграрен университет, Пловдив Председател
Зам.председател
доц. д-р Екатерина Вълчева
доц. Рада Попова
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Лесотехнически университет Председател
доц. д-р Николай Нейков
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ЛТУ - УОГС "Петрохан" Координатор и Председател инж. Любомир Новков   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Химико-­технологичен и металургичен университет Председател гл. ас. д-р Станислава Владимирова   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Технически университет, Габрово Председател

доц. д-р Красимир Орманджиев

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Технически университет, Габрово - Ловеч Координатор

доц. д-р Милко Дочев

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Стопанска академия "Д.А.Ценов" – Свищов Председател доц. д-р Маргарита Шопова   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Университет "Проф. Асен Златаров", Бургас Председател доц. д-р Магдалена Дюлгерова   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

НСА "Васил Левски"

Председател

доц. Петър Янков

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" Председател

доц. д-р Катерина Илкова

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Национална музикална академия  “Проф.П.Владигеров” Председател

проф. д-р Свилен Райчев

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Национална художествена академия Председател

доц. д-р Румяна Панкова

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Председател

доц. д-р арх. Стефан Аспарухов

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Университет по хранителни технологии – Пловдив Председател

гл. ас. д-р Илиян Добрев

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Технически университет – Варна Председател

доц. дтн Тошко Петров

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Нов български университет Председател

проф. д-р Антоний Тодоров

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Варненски  свободен университет Председател г-жа Десислава Димитрова   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН Председател гл. ас. Владимир Гетов   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Академично издателство “Марин Дринов” – БАН Председател г-жа Веска Балдачка   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ИФС - БАН Председател доц. д-р Юлия Васева-Дикова CV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания–БАН Председател доц. д-р Владимир Бозуков CV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Националната асоциация “ЖЕНИ В НАУКАТА”
(Kолективен член на НБС "ВОН")

Председател проф. д-р Катя Бекярова   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
НИМХ - София със СО в София, Пловдив, Варна, Плевен и Кюстендил
Председател
Евгения Егова-Трайкова, докторант CV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ „проф. Фритьоф Нансен”– БАН,  Варна Председател Атанас Атанасов CV  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ССО ЕАД, вкл. СО в София, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Габрово, Велико Търново, Русе, Сливен, Шумен и Хасково Председател  Невяна Чернаева   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Share