Main menu

Препоръките на проф. Люк Соте относно научно-изследователската система в България (само за членове на ВОН)

За достъп до доклада се обърнете към Председателя на НБС ВОН-КНСБ или към съответния председател на Синдикална организация.

Share