Main menu

 

 

 

 

 

Добре дошли в сайта на Национален браншов синдикат "Висше образование и наука"при Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ)!

 В учредителния конгрес, състоял се на 29 юни 2001 г., участваха представители на:

 • Технически университет – София; 
 • Лесотехнически университет; 
 • Химикотехнологичен и металургичен университет; 
 • Софийски университет; 
 • Университет за национално и световно стопанство; 
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия; 
 • Минногеоложки университет; 
 • Технически университет – Габрово; 
 • Технически университет – Пловдив; 
 • Национална спортна академия; 
 • Национална художествена академия; 
 • Селскостопанска академия – Институт по мелиорации и механизация; Аграрен университет – Пловдив; 
 • Пловдивски университет “П. Хилендарский”, филиали от Смолян и Кърджали; 
 • Висш институт по хранително-вкусова промишленост – Пловдив; 
 • Югозападен университет “Н. Рилски”– Благоевград; 
 • Шуменски университет “”Еп. К. Преславски”; 
 • Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”; 
 • Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас; 
 • Тракийски университет – Стара Загора и Технически колеж – Ямбол; 
 • Национален център по хигиена, медицина, екология и хранене; 
 • Център за информация по медицина; 
 • Колеж по телекомуникации и пощи; 
 • Колеж по библиотечно дело; 
 • Институт по математика и информатика – БАН; 
 • Институт по космически изследвания – БАН; 
 • Център по наукознание – БАН; 
 • Патентно бюро – интелектуална собственост, БАН; 
 • Етнографски институт – БАН.