Main menu

Академични институции

       СОФИЯ

Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Технически Университет - София

Университет по Национално и Световно Стопанство

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Университет по Химични Технологии и Металургия

Минно-геоложки Университет

Лесотехнически Университет

Военна Академия "Георги С. Раковски"

Медицински Университет - София"

Висше строително училище "Любен Каравелов"

Нов Български Университет

Национална спортна академия "Васил Левски"

Национална Академия за Театрално и Филмово Изкуство "Кръстьо Сарафов"

Национална Художествена Академия

Национална музикална Академия "Проф.П. Владигеров"

Колеж по телекомуникации и пощи

Българска Академия на науките

     БЛАГОЕВГРАД

Американски Университет в Благоевград

Югозападен Университет "Неофит Рилски"

     БУРГАС

Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Бургаски Свободен Университет

     ВАРНА

Технически Университет - Варна

Икономически Университет - Варна

     ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

     ГАБРОВО

Технически Университет - Габрово

    ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

Висше Военно Въздушно Училище "Георги Бенковски"

    ПЛЕВЕН

Висш Медицински Институт - Плевен

      ПЛОВДИВ

Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"

Технически Университет - Пловдив

Технически Университет, Пловдив - Компютърни Системи

Висш Селскостопански Институт - Пловдив

     РУСЕ

Русенски Университет "Ангел Кънчев"

    СВИЩОВ

Стопанска академия

    СЛИВЕН

Инженерно Педагогически Факултет на Технически Университет - София

    СТАРА ЗАГОРА

Тракийски Университет

    ШУМЕН

Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски"

 

Държавни и обществени институции

Сайтове на български официални институции
Президент на Република България
Народно събрание
Държавен вестник
Министерски съвет на Република България
Електронно правителство на Република България
Министерство на отбраната
Министерство на образованието, младежта и науката
Национална агенция за оценяване и акредитация
Висша атестационна комисия
Министерство на транспорта
Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Патентно ведомство на Република България
Военна стандартизация
Сайтове на международни организации
ООН
Европейския Съюз
Европейска комисия
Европейска комисия - Образование и квалификация
НATO
Научни програми на НATO
Международна морска организация - IMO
Бъдещето на европейското висше образование
Европейска агенция за морска сигурност (EMSA - European Maritime Safety Agency)
Share