Национален браншов синдикат

В учредителния конгрес, състоял се на 29 юни 2001 г., участваха представители на:

Copyright © 2015 НБС "ВОН" - КНСБ. All Rights Reserved