Main menu

Добре дошли в сайта на

Национален браншов синдикат "Висше образование и наука" при КНСБ!

КОИ СМЕ НИЕ?

НБС "ВОН" - КНСБ - основан на 29 юни 2001 г. и регистриран с решение на Софийски градски съд от 27.07. 2001 г. по фирмено дело 7502/2001г.
НБС "ВОН" – КНСБ е основен член на КНСБ, която има международно членство в Международната конфедерация на свободните профсъюзи (МКСП) и на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП).

Четвърти конгрес на НБС "ВОН"

Пети конгрес на НБС ВОН, 2021г. (отчет)

Четвърти конгрес на НБС "ВОН", 30.01.2015 г.

Устав на НБС "ВОН" с последните промени от 30.01.2015 г.

Бюлетин "10 години "ВОН" - КНСБ", 30.09.2011 г.

Информация, публикации и събития за периода 2007-2013 ще намерите в Раздела "Архив"

ОСНОВНА ЦЕЛ

Защита и представителство на интересите на синдикалните членове в труда, заетостта, трудовите права, заплащането, социалното осигуряване и жизненото равнище за:

 • Отстояване на социалните аспекти във ВУ и БАН и утвърждаване на колективното трудово договаряне и социалния диалог;
 • Укрепване на синдикалните структури и повишаване на мотивацията;
 • Синдикална солидарност и взаимодействие между основните членове, както и интегриране в националното и международното синдикално движение;
 • Представителство на национално и браншово равнище, както и легитимност в социалния диалог на ниво ВУ и БАН;
 • Експертно и информационно осигуряване и синдикално обучение.

КАКВО ИСКАМЕ?

 • Спазване на трудовите и специалните закони;
 • Независимост и условия за синдикална дейност при съблюдаване на основните трудови, социални и синдикални права на членовете;
 • Право на труд и обучение през целия живот при свободен избор на професия;
 • Право на здравословни и безопасни условия на труд, здравно осигуряване и профилактика;
 • Право на свободно колективно договаряне, социален диалог и участие в управлението;
 • Право на: справедливо заплащане на висококвалифициран труд; разпределение на социалните разходи; социално подпомагане; обезщетение и защита в трудовите правоотношения;
 • Право на достоверна информация.

 

АКЦЕНТИ В ДЕЙНОСТТА НА ВОН-КНСБ

 • Работни групи в МОН, МТСП и МФ по трудово-правни и финансови проблеми на работещите в системата "Висше образование и наука";
 • Преговори и мирни демонстрации за повишаване на трудовите доходи и жизненото равнище;
 • Становища по бюджета и защита интересите на работещите във ВУ и БАН пред комисията по образование и наука, комисията по труда и социалната политика, комисията по бюджет и финанси, съветниците на Президента;
 • Участие в работата на Комисията в НС и внасяне на предложения за изменения и допълнения на ЗВО, нов проект на ЗНСНЗ и нов проект на закон за научните изследвания;
 • Национални дискусии по социалните проблеми, свързани с условия на труд и жизнения стандарт на студентите, докторантите, научно-преподавателския състав и служителите в системата на висшето образование и наука;
 • Международни форуми с научен и синдикален характер при участие на европейски и световни партньори.


КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ СРЕЩУ 0.5 % ОТ ЩАТНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА!

 • Приемаме нови членове и формираме синдикални организации на работещите във ВУ и БАН;
 • Юридическа защита;
 • Социално и солидарно подпомагане;
 • Борба срещу уволненията;
 • Контрол върху спазване на КТД;
 • Повишаване образователното равнище на синдикалните членове;
 • Представителство на социалните и трудовите интереси пред работодатели;
 • Безусловна валидност на КТД и споразуменията;
 • Възможност за договаряне на по-високи заплати, отпуск, обезщетения, допълнителни възнаграждения;
 • Безплатна трудово-правна и консултантска помощ;
 • Информираност по условия на труд, финанси, закони и нормативна документация;
 • Повишаване на трудовата квалификация и специализации;
 • Участие в работни групи в МОН, МТСП, МФ, Комисията по образование и наука;
 • Участие в национални и международни форуми и програми на Европейската общност;
 • Стимулиране интереса на младите за работа в системата на висшето образование и наука;
 • Защита правата на младите преподаватели и жените-учени, както и участието им в органите за управление;
 • Предлагаме свои представители на всички нива на управление в сферата на висшето образование и наука.

ЗАЩО ДА СТАНА СИНДИКАЛЕН ЧЛЕН ?                  

 • Ще познавам и отстоявам своите социални и трудови права.
 • Ще получавам квалифицирана помощ и защита.
 • Ще съм защитен срещу произвола на Работодателя в голяма степен.
 • Ще участвам активно в процесите на преговори.
 • Моето мнение ще се зачита.
 • Ще имам солидарност и партньорството на  мощната и национално представителна КНСБ.
 • Ще се присъединя към международното синдикално движение.
 • Чрез ВОН-КНСБ и синдикалната организация във ВУ и БАН мога да реализирам своите трудови, социални и икономически права, както и да участвам в управлението.

 

ЗА КОНТАКТИ:

София – 1040, пл. “Македония” № 1, НБС "ВОН" - КНСБ

тел. (+359) 02-4010-471,  факс (+359) 02-988-5969

Е-mails: von_knsb[at]yahoo.com; von_knsb[at]mail.bg    

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ И АКАДЕМИЧНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ВОН-КНСБ

 

ДО СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ НА ВОН-КНСБ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

КАТО ЧЕСТИТЯ КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ НА ВАС И СЕМЕЙСТВАТА ВИ, СПОДЕЛЯМ И ГОРДОСТТА СИ ОТ ФАКТА, ЧЕ СЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАШАТА СИНДИКАЛНА ОБЩНОСТ -  НЕПРЕКЪСНАТО УТВЪРЖДАВАЩА СЕ С МНОГО КОМПЕТЕНТНИ И НЕПРЕКЛОННИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ, КОИТО ЗАЩИТАВАТ  ЧОВЕШКИТЕ И ТРУДОВИТЕ ПРАВА!

НАШИЯТ СИНДИКАТ Е И КАУЗА, ЗА КОЯТО ВСЕКИ ДЕН, СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОТДАВАМЕ ОТ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ МНОГО СИЛИ, ЗНАНИЯ В ИНТЕРЕС НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И НА ОБЩЕСТВОТО НИ.

ПРЕЗ НОВАТА 2015 ГОДИНА БЪДЕТЕ ВСЕ ТАКА АКТИВНИ И  НЕ СПИРАЙТЕ ДА ПОПУЛЯРИЗИРАТЕ И ПРОПАГАНДИРАТЕ ЦЕЛИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ВОН-КНСБ СРЕД СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ВСИЧКИ НАШИ ПРИЯТЕЛИ И СИМПАТИЗАНТИ.

С ЧУВСТВО НА ИЗПЪЛНЕНА С ДОБРИ ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 2014 ГОДИНА, В НАВЕЧЕРИЕТО НА НАСТЪПВАЩАТА НОВА 2015, ОТ СЪРЦЕ ВИ ПОЖЕЛАВАМ:

ВЯРА И НАДЕЖДА, ТЪРПЕНИЕ И СМЕЛОСТ В РАБОТАТА!

СЛЕДВАЙТЕ МЕЧТИТЕ СИ С МНОГО СМЯХ И ДОБРО НАСТРОЕНИЕ!

БЪДЕТЕ ЩЕДРИ И НЕЖНИ С БЛИЗКИ И ПРИЯТЕЛИ!

УСМИХВАЙТЕ СЕ ПОВЕЧЕ, ОБИЧАЙТЕ И БЪДЕТЕ ОБИЧАНИ!

НА МНОГАЯ ЛЕТА и ПРЕЗ 2015-та!

 

       ЛИЛИ ВЪЛЧЕВА - ВОН-КНСБ         

 

Share